Etiket: yazı

ömrüm… Neredeyse… Bölüm “7: Asgari Günler”

ömrüm… Neredeyse…

Bölüm “7: Asgari Günler”

Günlerden o gündü. Yaşanması gereken yarım bir gün. Yarım bir gün ama ömürden geçecek bir 6 ay  Evet, belki de tahmin etmişsinizdir; vatani borcum olan asgari günlerimi geçirmem gereken yer, çok kuzeyde bir yerde belirlenmişti. Sadece yarım güncük  demişlerdi. Ben de Eyvallah!  dedim

Devamını oku

ömrüm…Neredeyse…Bölüm “6: Kiler-Atölye-Garajımsı

ömrüm…Neredeyse…

Bölüm “6: Kiler-Atölye-Garaj?ms?

Hayal kurmak ¦ Beni œBen  yapan, isteyerek ya da gayriihtiyarî beynim ile kalbim aras?nda ileti?imi sa?lamama yarayan en sevdi?im u?ra??m. Zat?ma, œNedir bu sendeki hayallerin membas??  ?eklinde bir sual yönlendirmek isteyece?inizi tahmin ederek; siz okuyucular?ma bahsi geçen husus ile alakal? ve olabildi?ince aleni aç?klamay? takdim edece?im. Buyurun ¦ Devamını oku

ömrüm ¦Neredeyse ¦Bölüm-5: Yürüyorum…

ömrüm ¦Neredeyse ¦

Bölüm-5: Yürüyorum

 

 

Uzaklara bakt?kça vapurun penceresinden, ne kadar uzakta oldu?umu hat?rl?yorum birden. ?imdi gurbet elde, œeti senin kemi?i benim  misali çstanbul ™a emanet, memleketimden çok uzaklarday?m. Yakla??k 850 km. Dünya gözüyle memleketimden pek uzak oldu?um bu yerde, zaman?n?n Der-Saadet ™inde ipe diziyorum günlerimi ¦ ve yürüyorum ¦

 

Yürüyorum

Daha önce de yürüdü?üm bu yollarda

Ya?mur ya??yor

Ve ben sana geliyorum

¦

Devamını oku

ömrüm…Neredeyse….Bölüm-4: O’nun Hikayesi…

ömrüm…Neredeyse…

Bölüm-4: O’nun Hikayesi

Â

Henüz tarihini bilmedi?im bir zamanday?m. Tahminen çstanbul’da, i?imde, gücümdeyim. Ve büyük ihtimalle hala gere?inden fazla dü?ünüyorum, dü?lüyorum hala…

 

Kula??mda bilmem kaç defa de?i?tirdi?im müzik listesinden bir parça. O an için ho?uma gitmedi?ini dü?ünüyorum ve elimi, lisede okurken babam?n ald??? kaban?m?n cebine at?yorum. Müzik çalar?n ekran?na bakarken yürümeye devam ediyorum; arada s?rada önüme bak?yorum insanlara çarpmamak için. Asl?nda bazen çarp??mak istiyorum. Belki de bekledi?im o güzel k?zla kar??la??r?m. Nas?l birisi bilmiyorum ama öyle i?te. Israrla bir yerlerde beni bekledi?ini hissediyorum. Bazen çok s?k?l?yorum bu saklambaçtan. Acaba œElma  desem ç?kar m? diye dü?ünüyorum. Evet, ?ark?y? da buldum: œShciller mit. Peter Heppner, I Feel You . Devamını oku