KOP İle Koyuna Devam Projesi

KOP İle Koyuna Devam Projesi

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : KOP ile Koyuna Devam

KONUSU :  Projemiz ile KOP Kırsal Kalkınma Mali Programı çerçevesinde Küçükbaş Hayvancılık eksenine uygun olarak proje kapsamındaki ilçeye destek verecek şekilde Mobil Küçükbaş Konveyör ile hayvanların önemli sorunlarından birisi olan dış paraziter mücadelesine, ayak hastalıkları tedavisi, kayıt, sürü yönetim takibi, koruyucu hekimlik uygulamaları gibi birçok konuda küçükbaş hayvancılıkla uğraşan işletme sahiplerine inovatif yaklaşımla işgücü ve zaman tasarrufuna önemli katkı sağlamak projemizin özel amaçlarındandır.

BEKLENEN SONUÇLAR : Konya ilindeki hayvancılık ile ilgili önemli sorunlardan birisi de kayıt sistemleridir. Özellikle Küçükbaş Hayvancılıkla kayıt sistemi kayıtları hep sorunlar çıkmaktadır. Kayıt sistemlerinin düzgün olmaması hem hayvan hareketlerini olumsuz etkilemekte hem de hayvan sağlığını ve dolaylı yoldan da insan sağlığını etkilemektedir. Ayrıca Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında olumsuz etkileri olmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta olduğu gibi Küçükbaş Hayvancılıkta da ayak hastalıkları yönünden yeterli tedavi edilememektedir.  Ayak hastalıkları da başta verim kayıpları olmak üzere hayvancılıkta önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta yıl içerisinde özellikle ilkbahar ve sonbaharda yapılması gereken kırkım işlemi işletmelerde işçilik ve zaman konusunda oldukça zor olan verimli yönetilemeyen bir unsurdur.  Projemiz ile uygulanacak Mobil Küçükbaş Konveyör ile daha verimli bir üretime ve birçok soruna yönelik çözümler üretilmesine katkı sağlayacaktır.

BÜTÇESİ :  176.080,00 ₺
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : % 0 – Maddi : % 0
DESTEKLEYEN KURUM : KOP Mali Destek
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2020 Destek Başvurusu KOP idaresi tarafından hiçbir sebep gösterilmeden kabul edilmemiştir.
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE YAZIMI