KOP Çocuk Çiftçi

KOP Çocuk Çiftçi Projesi

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : KOP Çocuk Çiftçi

KONUSU : KOP Bölgesindeki mevcut sosyal sorunlarından birisi de kentleşmeden kaynaklanan, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı bir sorun haline gelen hızlı elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerine dönüşüm çocuklarımızın tarımdan, topraktan ve hayvan sevgisinden uzak yetişmelerine neden olmaktadır. Kentlerimiz özellikle Konya gibi hızlı göç alan merkezi şehirlerimiz çok hızlı bir şeklide büyüyor ve çocuklarımızın doğayla buluşabilecekleri ve oynayabilecekleri alanlar giderek azalmaktadır. Çocuk, toprak ve üretim olan her çalışma, bizlere nereden gelip nereye gittiğimize dair düşünme imkânı veriyor. Çünkü bu üç önemli kavram bizim geçmişimizi, geleceğimizi ve yaşam kaynağımızı içeriyor. Kentlerde yaşayan çocukların doğayla ilişkileri yok denecek kadar azdır. Yeni nesil hep televizyon, bilgisayar ve teknoloji ortamında bulunuyor. Bu ortamın olumsuz yanları da ister istemez olmaktadır. Çocuklarımızı bu olumsuzluklardan biraz da olsa uzak tutmak, onları bahçeyle, toprakla, hayvan ile buluşturup tarım sevgisini kendilerine katmak amacındayız.

BEKLENEN SONUÇLAR : Faaliyetlerimiziz çocuklarımızın bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini destekleyeceği öngörülmektedir. Hayvanlardan dokunmaya bile korkan bir nesil yetişirken projemiz gibi aktiviteler ile çocuklarımız hayvan sevgisine, doğa sevgisine, üretim sevgisi kazanımı sağlamış bir nesil yetişmesine katkı sağlayacaktır. Tarım ile ilgili konularda duyarak, görerek, hissederek ve yaşayarak daha kalıcı bir şekilde öğrenilmesine olanak sağlayacaktır. Eğitim sonucunda çocuklar üretime, kendine ve topluma katkıda bulunan bireyler olarak; yalnız olmadıklarını, tarımsal üretimin sadece insan için değil canlılar içinde önemli bir yeri olduğu gerçeğini anlamalarına katkı sağlayacaktır. Çocuklar kendi gözleriyle görebildikleri, dokunabildikleri, süreçleri kendileri deneyimledikleri sürece öğrenmeye daha çok istek duyacaklardır.  Özellikle tarımsal üretimin zor ve kazanç sağlamayan bir üretim modeli algısı ne yazık ki bölgesel ve ulusal bir problemdir. Çocuklarımızın “Ağaç yaşken eğilir” atasözünde olduğu gibi daha küçük yaşlarda üretimin verdiği mutluluğu, hazzı almaları ilerisi için ilk adımların atılmasına neden olacaktır. Aslında projemizin sadece tarımsal üretimin değil herhangi bir şeyin üretimin verdiği mutluluk ve hazzın yakalanmasında önemli katkı sağlayacaktır. Tarımsal üretiminde kazanç sağlanabileceğini proje faaliyetleri ile gören hedef kitle çocuklarımız gelecekte seçeceği meslek dallarında tarımsal üretim noktasını da değerlendireceklerdir. Hatta çiftçi olmanın verdiği ne yazık ki bölgesel ve ulusal genel kötü algı projemiz ile düzelmesine katkı sağlayacaktır.

BÜTÇESİ : 312.985,00 ₺
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : % 0 – Maddi : % 0
DESTEKLEYEN KURUM : KOP TEYAP
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2020 Destek Başvurusu KOP idaresi tarafından hiçbir sebep gösterilmeden kabul edilmemiştir.
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE YAZIMI