Projeler

Mehmet ŞENARSLAN

Mehmet şenarslan

Allah’ın izniyle bölgesel ve ülkesel kalkınma amaçlı inovatif, özgün ve çözüm odaklı projeler yazmaya, kurgulamaya ve uygulamaya çalışıyorum.

2015 YILINDA İTİBAREN KONYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

Hayvancılık 4.0

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Hayvancılık 4.0

KONUSU : Konya ilindeki özellikle 100 baş ve üzeri işletme sahiplerine tarımsal ve hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve tarımda teknolojik gelişmelerle ilgili personel ve çiftçilerimize girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmak amaçlanmaktadır. Hayvancılık 4.0 konusunda ; -Çiftçilerimize, Süt Birliklerine, İlçe Müdürlüklerine, Sanayi, Yazılımcılara Eğitim -Geniş katılımlı Çalıştay

BEKLENEN SONUÇLAR : Endüstri 4.0 konusunda olduğu gibi Hayvancılık 4.0 konusunda da henüz bilgi birikimi zayıftır. Hayvancılık 4.0 konusuna ise Türkiye için daha herhangi bir ciddi çalışma olmamıştır. Bu bağlamda projemiz ile Hayvancılık 4.0 konusu ülkemizde KOP Bölgesinde konuşulmaya başlayacak ve bununla ilgili ilk adımlar atılmış olacaktır. Böylelikle bu çalışma ile dünyadaki gelişmelerle birebir ve hatta kendimize özgü ilk çalışmalar yürütülmüş ve tanıtılmış olacaktır. İnovatif bir yaklaşım olacak projemiz ile Hayvancılık, Teknoloji ve Sanayi üçlüsü KOP Bölgesinde farkındalık oluşturacak Türkiye’ye öncülük edecektir.

BÜTÇESİ : 124.735,00 ₺
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : % 0 – Maddi : % 0
DESTEKLEYEN KURUM : KOP TEYAP
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2020 Destek Başvurusu KOP idaresi tarafından hiçbir sebep gösterilmeden kabul edilmemiştir.
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE YAZIMI

Hayvancılık 4.0

KOP Çocuk Çiftçi

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : KOP Çocuk Çiftçi

KONUSU : KOP Bölgesindeki mevcut sosyal sorunlarından birisi de kentleşmeden kaynaklanan, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı bir sorun haline gelen hızlı elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerine dönüşüm çocuklarımızın tarımdan, topraktan ve hayvan sevgisinden uzak yetişmelerine neden olmaktadır. Kentlerimiz özellikle Konya gibi hızlı göç alan merkezi şehirlerimiz çok hızlı bir şeklide büyüyor ve çocuklarımızın doğayla buluşabilecekleri ve oynayabilecekleri alanlar giderek azalmaktadır. Çocuk, toprak ve üretim olan her çalışma, bizlere nereden gelip nereye gittiğimize dair düşünme imkânı veriyor. Çünkü bu üç önemli kavram bizim geçmişimizi, geleceğimizi ve yaşam kaynağımızı içeriyor. Kentlerde yaşayan çocukların doğayla ilişkileri yok denecek kadar azdır. Yeni nesil hep televizyon, bilgisayar ve teknoloji ortamında bulunuyor. Bu ortamın olumsuz yanları da ister istemez olmaktadır. Çocuklarımızı bu olumsuzluklardan biraz da olsa uzak tutmak, onları bahçeyle, toprakla, hayvan ile buluşturup tarım sevgisini kendilerine katmak amacındayız.

BEKLENEN SONUÇLAR : Faaliyetlerimiziz çocuklarımızın bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini destekleyeceği öngörülmektedir. Hayvanlardan dokunmaya bile korkan bir nesil yetişirken projemiz gibi aktiviteler ile çocuklarımız hayvan sevgisine, doğa sevgisine, üretim sevgisi kazanımı sağlamış bir nesil yetişmesine katkı sağlayacaktır. Tarım ile ilgili konularda duyarak, görerek, hissederek ve yaşayarak daha kalıcı bir şekilde öğrenilmesine olanak sağlayacaktır. Eğitim sonucunda çocuklar üretime, kendine ve topluma katkıda bulunan bireyler olarak; yalnız olmadıklarını, tarımsal üretimin sadece insan için değil canlılar içinde önemli bir yeri olduğu gerçeğini anlamalarına katkı sağlayacaktır. Çocuklar kendi gözleriyle görebildikleri, dokunabildikleri, süreçleri kendileri deneyimledikleri sürece öğrenmeye daha çok istek duyacaklardır.  Özellikle tarımsal üretimin zor ve kazanç sağlamayan bir üretim modeli algısı ne yazık ki bölgesel ve ulusal bir problemdir. Çocuklarımızın “Ağaç yaşken eğilir” atasözünde olduğu gibi daha küçük yaşlarda üretimin verdiği mutluluğu, hazzı almaları ilerisi için ilk adımların atılmasına neden olacaktır. Aslında projemizin sadece tarımsal üretimin değil herhangi bir şeyin üretimin verdiği mutluluk ve hazzın yakalanmasında önemli katkı sağlayacaktır. Tarımsal üretiminde kazanç sağlanabileceğini proje faaliyetleri ile gören hedef kitle çocuklarımız gelecekte seçeceği meslek dallarında tarımsal üretim noktasını da değerlendireceklerdir. Hatta çiftçi olmanın verdiği ne yazık ki bölgesel ve ulusal genel kötü algı projemiz ile düzelmesine katkı sağlayacaktır.

BÜTÇESİ : 312.985,00 ₺
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : % 0 – Maddi : % 0
DESTEKLEYEN KURUM : KOP TEYAP
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2020 Destek Başvurusu KOP idaresi tarafından hiçbir sebep gösterilmeden kabul edilmemiştir.
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE YAZIMI

KOP Çocuk Çiftçi tıklayınız

KOPTAN “Yöresel Ürünler”

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : KOPTAN “Yöresel Ürünler”

KONUSU : Konya İlinde özellikle son dönem uygulanan KOP projeleri ile üretimi artan, geçmişte yöresel olarak bilinen günümüze kadar gelmiş yöresel ürünlerin ülke ve dünyada pazarına girmesine katkı sağlayacak pazarlama ağları ile ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam bir platform oluşturmaktır.

-Yöresel Ürünler Tanıtım Platformu

-Ulusal Fuarlarda Tanıtım Organizasyonu

BEKLENEN SONUÇLAR : Konya ilindeki hayvancılık ile ilgili önemli sorunlardan birisi de kayıt sistemleridir. Özellikle Küçükbaş Hayvancılıkla kayıt sistemi kayıtları hep sorunlar çıkmaktadır. Kayıt sistemlerinin düzgün olmaması hem hayvan hareketlerini olumsuz etkilemekte hem de hayvan sağlığını ve dolaylı yoldan da insan sağlığını etkilemektedir. Ayrıca Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında olumsuz etkileri olmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta olduğu gibi Küçükbaş Hayvancılıkta da ayak hastalıkları yönünden yeterli tedavi edilememektedir.  Ayak hastalıkları da başta verim kayıpları olmak üzere hayvancılıkta önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta yıl içerisinde özellikle ilkbahar ve sonbaharda yapılması gereken kırkım işlemi işletmelerde işçilik ve zaman konusunda oldukça zor olan verimli yönetilemeyen bir unsurdur.  Projemiz ile uygulanacak Mobil Küçükbaş Konveyör ile daha verimli bir üretime ve birçok soruna yönelik çözümler üretilmesine katkı sağlayacaktır.

BÜTÇESİ : 309.264,00 ₺
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : % 0 – Maddi : % 0
DESTEKLEYEN KURUM : KOP Mali Destek
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2020 Destek Başvurusu KOP idaresi tarafından hiçbir sebep gösterilmeden kabul edilmemiştir.
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE YAZIMI

KOPTAN “Yöresel Ürünler tıklayınız

KOP ile Koyuna Devam

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : KOP ile Koyuna Devam

KONUSU :  Projemiz ile KOP Kırsal Kalkınma Mali Programı çerçevesinde Küçükbaş Hayvancılık eksenine uygun olarak proje kapsamındaki ilçeye destek verecek şekilde Mobil Küçükbaş Konveyör ile hayvanların önemli sorunlarından birisi olan dış paraziter mücadelesine, ayak hastalıkları tedavisi, kayıt, sürü yönetim takibi, koruyucu hekimlik uygulamaları gibi birçok konuda küçükbaş hayvancılıkla uğraşan işletme sahiplerine inovatif yaklaşımla işgücü ve zaman tasarrufuna önemli katkı sağlamak projemizin özel amaçlarındandır.

BEKLENEN SONUÇLAR : Konya ilindeki hayvancılık ile ilgili önemli sorunlardan birisi de kayıt sistemleridir. Özellikle Küçükbaş Hayvancılıkla kayıt sistemi kayıtları hep sorunlar çıkmaktadır. Kayıt sistemlerinin düzgün olmaması hem hayvan hareketlerini olumsuz etkilemekte hem de hayvan sağlığını ve dolaylı yoldan da insan sağlığını etkilemektedir. Ayrıca Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında olumsuz etkileri olmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta olduğu gibi Küçükbaş Hayvancılıkta da ayak hastalıkları yönünden yeterli tedavi edilememektedir.  Ayak hastalıkları da başta verim kayıpları olmak üzere hayvancılıkta önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta yıl içerisinde özellikle ilkbahar ve sonbaharda yapılması gereken kırkım işlemi işletmelerde işçilik ve zaman konusunda oldukça zor olan verimli yönetilemeyen bir unsurdur.  Projemiz ile uygulanacak Mobil Küçükbaş Konveyör ile daha verimli bir üretime ve birçok soruna yönelik çözümler üretilmesine katkı sağlayacaktır.

BÜTÇESİ :  176.080,00 ₺
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : % 0 – Maddi : % 0
DESTEKLEYEN KURUM : KOP Mali Destek
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2020 Destek Başvurusu KOP idaresi tarafından hiçbir sebep gösterilmeden kabul edilmemiştir.
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE YAZIMI

KOP ile Koyuna Devam tıklayınız

2015 YILINDA İTİBAREN KONYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

2015 YILINDA İTİBAREN KONYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

www.rasyon.gov.tr

Rasyon yayımPROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi

AMACI :Proje iki konu başlığı üzerinden uygulanacaktır.
1-Rasyon hazırlama,
2-Hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik ve reprodüksiyon.
Her iki konu başlığı da bir işletmenin en büyük giderlerindendir
Bir işletmenin %70 giderinin sadece yem gideri olduğu düşünüldüğünde hayvan beslemenin ekonomik açıdan ne kadar önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve hayvanların bu sayede verimlerinin arttırılması için uzman bir personelden verilecek eğitimle rasyon hazırlanmasının destek sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Koruyucu Hekimlik ise sürü sağlığı ve yönetimi anlayışı ile konuları ele almak sürü sağlığını ilgilendiren hastalıklarda koruyucu hekimliğe ağırlık vererek sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır.
Projemiz iki konu başlığı üzerinden uygulamayı düşünüyoruz. Konulardan biri rasyon hazırlama diğer ise hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik ve reprodüksiyondur. Her iki konu başlığı da bir işletmenin en büyük giderlerindendir.
Rasyon, hayvanların yaşama ve verim payı besin madde gereksinimlerini karşılayan, bir veya daha fazla yem maddesinin karışımından oluşan, hayvanların tüketebileceği bir günlük yem miktarıdır. Hayvancılıkta yüksek verim artışının gerçekleştirilmesinde iyi hayvan seçimi, barınak gibi faktörler de önemli rol oynamasına rağmen karlılığı etkileyen faktörlerin başında iyi bir besleme program, iyi bakım ve yönetim uygulanması gelmektedir. Fazladan üretilen bir kg süt ya da bir kg canlı ağırlık artışı için daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyması gerekmektedir.
Hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler olarak tanımlanan koruyucu hekimlik, birçok infeksiyöz ve/veya zoonoz hastalıklar oluşmadan önce çiftlik hayvanlarında alınan bir seri tedbir ve uygulamayı içerir. Bu önlemler iç ve dış parazitlere yönelik antiparaziter ilaç kullanımı, viral, bakteriyel ve fungal etkenlere karşı ise spesifik aşı uygulamaları şeklindedir. Her şeyden önce hayvan kayıplarının önlenmesi için koruyucu hekimlik işletme karını direkt etkileyen faktörlerden olup sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır. İşletmenin reprodüksiyon noktasında ise işletmede doğacak yavrunun herhangi bir problemi olmaksızın uygun zamanda doğması ve doğru genetik yapıya sahip olması beklenir.

BÜTÇESİ :  69.900,00 ₺
FAALİYETLER  : “ Konya ili tüm ilçelerindeki çiftçilere projemizin birinci yılında projemizin amaçlarına uygun konularda çiftçi toplantısı ve çiftçi incelemeleri gezisi yapılması planlanmaktadır. Çiftçi Eğitimleri ile beraber çiftçilere KOP TEYAP kapsamında desteklenen “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesinin proje çıktılarının yayımı yapılacaktır. Yayım çalışmalarında proje kapsamında verilen eğitimlerle (hayvan besleme, koruyucu hekimlik ve reprodüksiyon) çiftçilerimize verilecek ayrıca projemizin önemli çıktısı olan Akıllı Telefon Uygulaması “Rasyon Hazırlama” uygulamasının tanıtımı ve uygulaması yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimizin işletmelerinde örnek geziler düzenleyerek işletmelerdeki hayvanlara özgü rasyon hazırlama ve koruyucu hekimlik yönünden bilgilendirmeler yapılacaktır.
Projemize özellikle genç çiftçilerin katılımı sağlanacaktır. Bakanlığımızın “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında destek alan çiftçiler projemizin hedef grubu olacaktır. Tercihen hem yem bitkisi ekilişi yapan hem de hayvancılıkla uğraşan genç çiftçilerin eğitim alması sağlanacaktır.
Konya ilinde bulunan 31 İlçeye “Proje Takvimi’nde belirtildiği şekilde 2019 yılı içerisinde 16 ilçeye ve 2020 yılı içerisinde 15 ilçeye projemizi uygulamayı planlamaktayız. Hedef grup oluşturmada ÇKS ve HBS sisteminden kayıtlarından da yararlanılacaktır. Her ilçeden en az 10 genç ve/veya önder çiftçi eğitim alması sağlanacaktır. İki yılsonunda en az 300 çiftçi eğitim alması sağlanacaktır. Hedef kitleyle; çiftçi sayısı az da olsa, birebir ve etkili eğitim, işletme gezileri ve yayım çalışması yapmayı planlamaktayız. Proje eğitimlerini proje takviminde belirtilen aylarda yapılması planlanmaktadır. Eğitimlerden sonra örnek çiftliklere çiftçi gezileri düzenlenecektir. Hem teorik hem de pratik eğitim verilmesi planlanmaktadır. Hayvancılık temalı projelerde demonstrasyon ve tarla günü faaliyetleri tam olarak karşılığının bulamamaktadır. Bu bağlamda projemizde yıl içerisindeki eğitim planladığımız ilçelerdeki örnek olabilecek bir çiftliğe o yıl içinde katılım sağlayan çiftçilerimizin ve paydaşlarımızın katılımıyla Çiftlik Günü yapmayı planlamaktayız.
Projemizin ilk yılında proje tanıtım toplantısı yaparak projemizi tanıtmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Konya İlinde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarlarında Bakanlığımızın standında tanıtım ve eğitim sunumlarına devam edilecektir.
Proje ile broşür ve afişler hazırlanacaktır. Ayrıca “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesi kapsamında hazırlanan önemli çıktılarından olan “Görsel Skala Kartı” eğitim alan çiftçilerimize dağıtımı planlanmaktadır.
Ayrıca “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesi kapsamında oluşturulan www.rasyon.gov.tr adresinde bir önceki projede yapılan amatör olarak çekilen eğitim videolarını bütçe kapsamında daha profesyonel çekim planlanmaktadır. İnternetin çok etkili ve sürdürebilir eğitim yayım aracı olduğu düşünüldüğünde projemizin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

DESTEKLEYEN KURUM : Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Ve Yayın Dairesi Başkanlığı

DESTEKLEYEN ORTAĞI : Bahri Dağdaş UTAEM

UYGULAMA : Konya İl ve İlçeleri

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :  01.01.2019 – 31.12.2020
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE KOORDİNATÖRÜ – PROJE YAZIMI

İnternet Sitesi : www.rasyon.gov.tr

Facebook : facebook.com/rasyonellesme

Proje Online Sunusu için tıklayınız

Proje kapsamında geliştirilen Rasyon Uygulamasını indirmek için tıklayınız

Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi tıklayınız

www.facebook.com/kopilekoyun

KOP ile Koyun Gerisi OyunPROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : KOP ile Koyun Gerisi Oyun Projesi (Projenin gerçek ismi “Banyo ile Koyun Gerisi Oyun” KOP idaresi tarafından ismi değiştirildi)

AMACI :Hayvanlarda sıkça görülen ve hızla yayılabilen dış parazitlerin ile mücadele edilmesi insan ve hayvan sağlığının korunması açısından bir zorunluluktur. Bu bağlamda projemiz hem hayvan sağlığını hem de insan sağlığını korumayı hedeflemektedir. Daha sağlıklı hayvanların verimi artarak, çiftçinin ekonomik refahına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılması hedeflenmektedir.

BÜTÇESİ :  429.616,00 ₺

FAALİYETLER  :  Dış parazitlere karşı, koyunlar kırkımdan bir iki hafta sonra ilaçlı su banyolarına sokulur. Gerektiğinde banyolar tekrarlar. Banyo yerine püskürtme ile de ilaçlama yapılabilir. İç parazitlere karşı ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere hayvanlara yılda iki defa çeşitli anti paraziter koruyucu ilaçlama yapılması gerekir.

Yenilikçi bir uygulama olan Seyyar Püskürtmeli Yıkama Sistemini; projemizde kullanma istememizin sebebi; daha az su kullanılmasıyla tasarruflu ve kullandığı basınçlı püskürtme sistemiyle hayvanın vücudunun büyük bir bölümüne tüm ilacın uygulanabilmesi ayrıca saatte 1000 ile 1500 hayvan yıkayarak; kısa sürede çok daha fazla hayvan ilaçlanarak iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanabilmesi yöntem olarak daha etkili ve verimli olacağı düşünülmektedir.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı‘nın desteklediği “KOP Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında hazırlanan “KOP ile Koyun Gerisi Oyun” projemizin proje koordinatörlüğü Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, proje ortaklığını ise Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülmüştür.

Proje ile Türkiye’de resmi olarak ilk defa Yeni Zelanda menşeili “Küçükbaş Hayvan İlaçlama Makinesi” alınmıştır. Türkiye’de ilk defa Konya İli ve mahallerinde pilot olarak küçükbaş hayvanlarda ilaçlama uygulanmaya başlanmıştır. Büyük rağbet gören proje ile kısa sürede küçükbaş hayvanları ilaçlanabilmektedir. Böylelikle hem kısa sürede verimli kullanımı hem de eski yöntemlere göre daha etkili ilaçlama yapılabilmektedir.

Proje ortağı olan Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından oluşturulan “Alo Yıkama Hattı” ile 0 332 350 32 50 telefon numarasından çiftçilerimiz randevu alarak Küçükbaş Hayvanlarınızın Dış Paraziter ilaçlamasını yapmışlardır. Proje süresince 60.000 küçükbaş hayvan anti paraziter ilaçlaması yapılmıştır.

Proje ile ayrıca Türkiye de ilk defa “Küçükbaş Hayvan İlaçlama Makinesi” Konya ilindeki girişimciler aracılığıyla “Yerli Üretim Küçükbaş Hayvan İlaçlama Makinesi” kazandırılmıştır. “Yerli ve Milli Üretim“   misyonunu güzel bir örneği olan projemiz ile yurtdışından 30.000 € alınan makinemiz, 30.000 ₺ yerli üretim olarak alınmıştır. Ayrıca Konya sanayisinde 3 (üç) farklı firma yerli üretime geçmiş ve hem yurtiçi hem de yurtdışı talepleri karşılamaya başlamıştır.

DESTEKLEYEN KURUM : KOP İdaresi Başkanlığı

DESTEKLEYEN ORTAĞI : Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

UYGULAMA : Konya İl ve İlçeleri

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :  31.12.2018 – 01.06.2020
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE KOORDİNATÖRÜ – PROJE YAZIMI – PROJE KURGUSU

PROJE NİHAİ RAPORU için tıklayınız

www.facebook.com/kopilekoyun

Proje Online Sunusu için tıklayınız

KOP ile Koyun Gerisi Oyun Projesi

Somatik Hücre

Embryo Transfer Sezonu Projesi

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI :  Embryo Transfer Sezonu

KONUSU :  Konya ilinde Embryo Transfer Merkezi kurmak.
AMAÇLANAN HEDEF :

BÜTÇESİ :
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : %0 – Maddi : % 0
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA – KOP
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : Proje ortağı kurumun proje yazımı sırasında projeden ayrıldı.
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE YAZIMI

www.rasyon.gov.tr

rasyon

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi

AMACI : Hayvancılık İşletmesi tarafından rasyon hazırlamanın öğrenilmesi ve uygulanmasının devamlılığı ile işletme giderlerinin büyük bir bölümünü oluşturan yem giderleri noktasında giderler azalacak, beslenme kaynaklı hastalıkların da önüne geçilmiş olunacak, hastalıklardan meydana gelen harcamalar kalkacak, ayrıca verimin düşmesi engellenecek ve ekonomik kaybın önüne geçilmiş olunacaktır. Böylece birçok alanda çiftçiler üzerinde kısa ve uzun vadede etkisi olacaktır. İşletmelerinden öngördüğümüz geliri elde eden çiftçiler bu programı devam ettirecekler ve işletmenin devamlılığında sürdürebilirlik sağlanabilecektir.

Koruyucu hekimlikte hijyen ve aşılama başta gelir. Aşılama ile hastalık etkenlerine karşı önceden tedbir alınmış olunur. İşletmelerin bölgedeki hastalıklara karşı aşı programları olmalıdır. Hijyen hayvanların barındıkları yerin temiz ve havadar olması, doğum bölmelerinin, buzağı kulübelerinin, sağım hanelerin, temiz ve bakımlı olmasını gerektirir. Hayvancılık İşletmelerinde koruyucu hekimlik yönünden önemli olan hijyen ve aşılamaya dikkat edilmez ise büyük ekonomik kayıplara neden olur. Zaman ve verim kaybı oluşur.

Hedef gruptaki genç çiftçilerin atalarından öğrendikleri ile değil de bu eğitim ile öğrenecekleri teknik bilgilerle çiftçilikle uğraşmaları sağlanacaktır. Bu sayede yeni dönemde bu genç çiftçilerle uzun vadede üretim teknikleri daha verimli uygulanabilir hale gelecektir. Bilinen eski üretim teknikleri; bu şekilde yerine yeni teknik ve verimli bir üretime doğru yönlenecektir.

Hazırlanacak olan akıllı telefon rasyon programı; hem rasyon hazırlama hem de bölgemize özgü hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik yönünden dönemsel uyarılarda bulunacaktır. Bu uygulama Konya da ilk olacağı gibi Türkiye’de de bir ilk olacak ve ilgi uyandıracak hedef kitlemiz olan genç çiftçiler üzerinde ve çevresinde önemli bir çarpan etki oluşturacaktır.

BÜTÇESİ :  74.403,00 ₺
FAALİYETLER  : “Akıllı Telefon Uygulaması” ve www.rasyon.gov.tr internet sitesi oluşturuldu. “Akıllı Telefon Uygulaması” Android tabanlı işletim sistemi sahip akıllı telefonlarda uluslararası uygulama yükleme merkezi olan Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.entegreyazilim.rasyon) ücretsiz olarak yayınlanmaya başladı. Ayrıca rasyon çözümü noktasında ve projemizi tanıtım amaçlı internet sitesi resmi bir uzantı olan www.rasyon.gov.tr domain adresi alınarak hazırlandı. Ayrıca diğer önemli bir çıktı olarak hayvancılık işletmelerinde çiftçilerimiz kolaylık sağlayacak “Görsel Skala Kartı” oluşturuldu ve proje kapsamındaki çiftçilerimize dağıtımı sağlandı. Proje kapsamında 80 adet genç çiftçi konusunda uzman akademisyenlerce eğitim aldı ve proje devamında Müdürlüğümüzce tüm ilçelerdeki yayım çalışmaları sırasında proje amacına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı ve proje bitmesiyle de Müdürlüğümüz misyonu gereği eğitimlere devam edilecektir. Bu bağlamda proje amaçlarına ve hedeflerine ulaşıldı. “İnsan Sağlığı” için sağlıklı gıda üretimi projenin önemli beklenen sonuçlarından olacağı öngörülmektedir. Yenilikçi bir anlayışla gerçekleştirilen projemiz bölgede diğer yenilikçi uygulamalara önderlik yapacak konumdadır.
DESTEKLEYEN KURUM : KOP İdaresi Başkanlığı

DESTEKLEYEN ORTAĞI : Bahri Dağdaş UTAEM – Konya VHO

UYGULAMA : Konya İl ve İlçeleri

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :  25.12.2016 – 25.02.2018
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE KOORDİNATÖRÜ – PROJE YAZIMI – PROJE KURGUSU

PROJE NİHAİ RAPORU için tıklayınız

İnternet Sitesi : www.rasyon.gov.tr

Facebook : facebook.com/rasyonellesme

Proje Online Sunusu için tıklayınız

Proje kapsamında geliştirilen Rasyon Uygulamasını indirmek için tıklayınız

Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi tıklayınız

 
inovasyon

İNOVATİF

özgün

ÖZGÜN

çözüm

ÇÖZÜM ODAKLI

2013 YILINDA KARATAY İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

Karatay Hayvancılığında Rasyonelleşme

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Karatay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Karatay Hayvancılığında Rasyonelleşme

KONUSU :  Karatay İlçesindeki köy ve kasabalarda hayvan besleme eğitimi verilerek bölgeye uygun işletmeler için rasyon hazırlanması. Ayrıca yazılımsal rasyon programı hazırlanarak ilçe müdürlüğü teknik personel ile projenin sürdürebilirliliğini arttırmak.
AMAÇLANAN HEDEF : Hayvancılık İşletmelerindeki en büyük gider olan yem giderinin azaltılarak daha ekonomik hayvancılık yapılmasına katkıda bulunmak.

BÜTÇESİ :  14.000 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : % 85.5 – Maddi : % 61,5
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 01/09/2013 Tarihinde Başlamıştır
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE KOORDİNATÖRÜ

PROJE ÇALIŞTAY RAPORU için tıklayınız

 

Karatay Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi tıklayınız

2013 YILINDA KARATAY İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

inovasyon

İNOVATİF

özgün

ÖZGÜN

çözüm

ÇÖZÜM ODAKLI

2006 – 2013 YILLARINDA BOZKIR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

2006 – 2013 YILLARINDA BOZKIR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

 

Süt Kalitesini Eğitimle Yakala

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Süt Kalitesini Eğitimle Yakala

KONUSU :  Süt Konusunda 20 Kadın-20 Erkekten Oluşan Süt Sığırı Yetiştiricilerinin Eğitilmesi

AMAÇLANAN HEDEF :  Sütün kalitesinin artırılması için Yetiştiricilik Teknikleri, Hayvan Sağlığı ve Modern Süt Sağım ve Depolama Sistemleri konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmesisüt

BÜTÇESİ :  74.783,18 TL

GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : % 85.5 – Maddi : % 61,5

DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 01.02.2012-31.01.2013

PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE HAZIRLAMA

Süt Kalitesini Eğitimle Yakala Projesi tıklayınız

Bağcılık Eğitim Projesi

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Bağcılık Eğitim Projesi

KONUSU : Bağcılıkla ilgili Bağ yetiştiricilerine Eğitim Verilmesi
AMAÇLANAN HEDEF : Yüksek sistem bağ yetiştiriciliğinin eğitim yoluyla yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

üzüm bağ
BÜTÇESİ : 78.030,00 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : %97,7-Maddi : %100
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 21.07.2010-21.05.2011
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE KOORDİNATÖRÜ

Bağcılık Eğitim Projesi tıklayınız

Kaliteli Süt Üretimi

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Süt Üreticileri Birliği
PROJENİN ADI : Bölgemizdeki Kaliteli Süt Üretiminin Yaygınlaştırılmasına Örnek Süt Soğutma Tankları Kurulması Yolu İle Katkıda Bulunmak

KONUSU : Bölgemizde Kaliteli Süt Üretiminin Yaygınlaştırılmasına Örnek Süt Soğutma Tankları Kurulması Yolu ile Katkıda Bulunmak amacıyla Bozkıra bağlı 5 yerleşim biriminde süt tankları kurulması
AMAÇLANAN HEDEF : Bölgedeki Mevcut Süt kalitesinin yükseltilmesi ve bölgedeki süt üretimi daha hijyenik ve sağlıklı hale getirilmesi

BÜTÇESİ : 133.926,00 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : %98,8-Maddi : %100
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 21.07.2010-21.04.2011
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE KOORDİNATÖRÜ

Kaliteli Süt Üretimi Projesi tıklayınız

Çocuklarımız Sağlıklı Büyüsün

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi
PROJENİN ADI : Çocuklarımız Sağlıkjlı Büyüsün

KONUSU : Bölgemizdeki çocukların sağlıklı büyümeleri için anne ve anne adaylarına çocuk bakımı ve yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler verilmesi
AMAÇLANAN HEDEF : Çocuklarımızın Sağlıklı Büyümesine Eğitim Yolu ile Katkıda Bulunmak
BÜTÇESİ : 85.968,48 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : %0 – Maddi : %0
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE HAZIRLAMA

Çocuklarımız Sağlıklı Büyüsün Projesi tıklayınız

Proje Hazırlama, Uygulama ve  Yönetimi Eğitimi

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Kaymakamlığı
PROJENİN ADI : Proje Hazırlama, Uygulama ve  Yönetimi Eğitimi

KONUSU : Proje Hazırlama, Uygulama ve  Yönetimi Konusuna Eğitim Yoluyla Katkı Sağlamak
AMAÇLANAN HEDEF : Bölgemizde Aktif Olarak proje Üreten Proje Ekibi Oluşturmak
BÜTÇESİ :  7.000 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : %100-Maddi : %100
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2010
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE HAZIRLAMA

Proje Hazırlama, Uygulama ve  Yönetimi Eğitimi için tıklayınız

Çilek

Çilek Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Etmeye Eğitim Yoluyla Katkı Sağlamak

Çilek Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Etmeye Eğitim Yoluyla Katkı Sağlamak

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Armutlu Köyü Muhtarlığı
PROJENİN ADI : Çilek Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Etmeye Eğitim Yoluyla Katkı Sağlamak

KONUSU : Köydeki Üreticilerin Çilek Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Yöntemleri Hakkında Eğitim Alması
AMAÇLANAN HEDEF : Armutlu Köyünde Üretimi Yapılan Çileklerde Rastlanan Hastalık ve Zararlılar İle Mücadele Yöntemlerinin Bilinmesi
BÜTÇESİ :  4.000 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ Fiziki : %100-Maddi : %100
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2010
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE HAZIRLAMA

Çilek Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Etmeye Eğitim Yoluyla Katkı Sağlamak Projesi için tıklayınız

2006 – 2013 YILLARINDA BOZKIR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

 

2006 – 2013 YILLARINDA BOZKIR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

 

Bozkırda Seçilen Bölgelerde Sütte Somatik Hücre Sayımı

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Bozkırda Seçilen Bölgelerde Sütte Somatik Hücre Sayımı

KONUSU : Seçilen Köylerden Alınacak Süt Örneklerinde Analiz Yapılarak Süt Kalite Kriterlerinden Olan Somatik Hücre Miktarlarının Belirlenmesi
AMAÇLANAN HEDEF : Bölgemizin Süt Kalitesinin Ortaya Konulması ve Kalitenin Arttırılması İçin Yapılabilecek Uygulamaların Belirlenmesi
BÜTÇESİ :  13.500 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ : Fiziki : % 100- Maddi : % 100
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :  2011
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE HAZIRLAMA

Bozkırda Seçilen Bölgelerde Sütte Somatik Hücre Sayımı Projesi için tıklayınız

Bozkırda Seçilen Bölgelerde Toprak Analizi Yapılması

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

PROJENİN ADI :
 Bozkırda Seçilen Bölgelerde Toprak Analizi Yapılması

KONUSU : Bozkırda İlçesinin Toprak Yapısını Ortaya Koymak Adına Seçilen Bölgelerden Alınacak Olan Toprak Numunelerinin Analizlerinin Yapılması
AMAÇLANAN HEDEF : Bozkırın Toprak Yapısı Hakkında Analizlere Dayalı Kaynak Oluşturmak
BÜTÇESİ :  11.000 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ
DESTEKLEYEN KURUM :
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE HAZIRLAMA

Bozkırda Seçilen Bölgelerde Toprak Analizi Yapılması Projesi için tıklayınız

Bozkırda Meyve Kurutma Potansiyelinin Araştırılması ve Yatırımcı Analizi

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Bozkırda Meyve Kurutma Potansiyelinin Araştırılması ve Yatırımcı Analizi

KONUSU : Mevcut Kurutulmuş Tarımsal Ürün ve Bu Sektördeki Yatırımcıların Belirlenmesi İle İlgili Ön Araştırmaların Yapılması
AMAÇLANAN HEDEF : Bölgemizde Elde Edilen Kurutulmuş Ürün Potansiyelini Belirleyerek Bölgemize Yatırım Yapabilecek Yatırımcıların Belirlenmesi
BÜTÇESİ :  13.500 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ
DESTEKLEYEN KURUM :
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE HAZIRLAMA

Bozkırda Meyve Kurutma Potansiyelinin Araştırılması ve Yatırımcı Analizi Projesi için tıklayınız