Bozkırda Seçilen Bölgelerde Sütte Somatik Hücre Sayımı Projesi

Somatik Hücre

Bozkırda Seçilen Bölgelerde Sütte Somatik Hücre Sayımı

PROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Bozkırda Seçilen Bölgelerde Sütte Somatik Hücre Sayımı

KONUSU : Seçilen Köylerden Alınacak Süt Örneklerinde Analiz Yapılarak Süt Kalite Kriterlerinden Olan Somatik Hücre Miktarlarının Belirlenmesi
AMAÇLANAN HEDEF : Bölgemizin Süt Kalitesinin Ortaya Konulması ve Kalitenin Arttırılması İçin Yapılabilecek Uygulamaların Belirlenmesi
BÜTÇESİ :  13.500 TL
GERÇEKLEŞME ORANI FİZİKİ/MADDİ : Fiziki : % 100- Maddi : % 100
DESTEKLEYEN KURUM : MEVKA
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :  2011
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE HAZIRLAMA