Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi

Rasyon yayım

Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi

www.rasyon.gov.tr

Rasyon yayımPROJEYİ UYGULAYAN KURUM : Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
PROJENİN ADI : Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Yayım Projesi

AMACI :Proje iki konu başlığı üzerinden uygulanacaktır.
1-Rasyon hazırlama,
2-Hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik ve reprodüksiyon.
Her iki konu başlığı da bir işletmenin en büyük giderlerindendir
Bir işletmenin %70 giderinin sadece yem gideri olduğu düşünüldüğünde hayvan beslemenin ekonomik açıdan ne kadar önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve hayvanların bu sayede verimlerinin arttırılması için uzman bir personelden verilecek eğitimle rasyon hazırlanmasının destek sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Koruyucu Hekimlik ise sürü sağlığı ve yönetimi anlayışı ile konuları ele almak sürü sağlığını ilgilendiren hastalıklarda koruyucu hekimliğe ağırlık vererek sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır.
Projemiz iki konu başlığı üzerinden uygulamayı düşünüyoruz. Konulardan biri rasyon hazırlama diğer ise hayvancılık işletmelerinde koruyucu hekimlik ve reprodüksiyondur. Her iki konu başlığı da bir işletmenin en büyük giderlerindendir.
Rasyon, hayvanların yaşama ve verim payı besin madde gereksinimlerini karşılayan, bir veya daha fazla yem maddesinin karışımından oluşan, hayvanların tüketebileceği bir günlük yem miktarıdır. Hayvancılıkta yüksek verim artışının gerçekleştirilmesinde iyi hayvan seçimi, barınak gibi faktörler de önemli rol oynamasına rağmen karlılığı etkileyen faktörlerin başında iyi bir besleme program, iyi bakım ve yönetim uygulanması gelmektedir. Fazladan üretilen bir kg süt ya da bir kg canlı ağırlık artışı için daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyması gerekmektedir.
Hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler olarak tanımlanan koruyucu hekimlik, birçok infeksiyöz ve/veya zoonoz hastalıklar oluşmadan önce çiftlik hayvanlarında alınan bir seri tedbir ve uygulamayı içerir. Bu önlemler iç ve dış parazitlere yönelik antiparaziter ilaç kullanımı, viral, bakteriyel ve fungal etkenlere karşı ise spesifik aşı uygulamaları şeklindedir. Her şeyden önce hayvan kayıplarının önlenmesi için koruyucu hekimlik işletme karını direkt etkileyen faktörlerden olup sürü sağlığını koruyarak hem üreticiyi korumak hem tüketiciye güvenli sağlıklı ürünler sunmak ve hem de kendilerine kazanç elde ederek işletmedeki verimliliği arttırmaktır. İşletmenin reprodüksiyon noktasında ise işletmede doğacak yavrunun herhangi bir problemi olmaksızın uygun zamanda doğması ve doğru genetik yapıya sahip olması beklenir.

BÜTÇESİ :  69.900,00 ₺
FAALİYETLER  : “ Konya ili tüm ilçelerindeki çiftçilere projemizin birinci yılında projemizin amaçlarına uygun konularda çiftçi toplantısı ve çiftçi incelemeleri gezisi yapılması planlanmaktadır. Çiftçi Eğitimleri ile beraber çiftçilere KOP TEYAP kapsamında desteklenen “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesinin proje çıktılarının yayımı yapılacaktır. Yayım çalışmalarında proje kapsamında verilen eğitimlerle (hayvan besleme, koruyucu hekimlik ve reprodüksiyon) çiftçilerimize verilecek ayrıca projemizin önemli çıktısı olan Akıllı Telefon Uygulaması “Rasyon Hazırlama” uygulamasının tanıtımı ve uygulaması yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimizin işletmelerinde örnek geziler düzenleyerek işletmelerdeki hayvanlara özgü rasyon hazırlama ve koruyucu hekimlik yönünden bilgilendirmeler yapılacaktır.
Projemize özellikle genç çiftçilerin katılımı sağlanacaktır. Bakanlığımızın “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında destek alan çiftçiler projemizin hedef grubu olacaktır. Tercihen hem yem bitkisi ekilişi yapan hem de hayvancılıkla uğraşan genç çiftçilerin eğitim alması sağlanacaktır.
Konya ilinde bulunan 31 İlçeye “Proje Takvimi’nde belirtildiği şekilde 2019 yılı içerisinde 16 ilçeye ve 2020 yılı içerisinde 15 ilçeye projemizi uygulamayı planlamaktayız. Hedef grup oluşturmada ÇKS ve HBS sisteminden kayıtlarından da yararlanılacaktır. Her ilçeden en az 10 genç ve/veya önder çiftçi eğitim alması sağlanacaktır. İki yılsonunda en az 300 çiftçi eğitim alması sağlanacaktır. Hedef kitleyle; çiftçi sayısı az da olsa, birebir ve etkili eğitim, işletme gezileri ve yayım çalışması yapmayı planlamaktayız. Proje eğitimlerini proje takviminde belirtilen aylarda yapılması planlanmaktadır. Eğitimlerden sonra örnek çiftliklere çiftçi gezileri düzenlenecektir. Hem teorik hem de pratik eğitim verilmesi planlanmaktadır. Hayvancılık temalı projelerde demonstrasyon ve tarla günü faaliyetleri tam olarak karşılığının bulamamaktadır. Bu bağlamda projemizde yıl içerisindeki eğitim planladığımız ilçelerdeki örnek olabilecek bir çiftliğe o yıl içinde katılım sağlayan çiftçilerimizin ve paydaşlarımızın katılımıyla Çiftlik Günü yapmayı planlamaktayız.
Projemizin ilk yılında proje tanıtım toplantısı yaparak projemizi tanıtmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Konya İlinde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarlarında Bakanlığımızın standında tanıtım ve eğitim sunumlarına devam edilecektir.
Proje ile broşür ve afişler hazırlanacaktır. Ayrıca “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesi kapsamında hazırlanan önemli çıktılarından olan “Görsel Skala Kartı” eğitim alan çiftçilerimize dağıtımı planlanmaktadır.
Ayrıca “Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme” projesi kapsamında oluşturulan www.rasyon.gov.tr adresinde bir önceki projede yapılan amatör olarak çekilen eğitim videolarını bütçe kapsamında daha profesyonel çekim planlanmaktadır. İnternetin çok etkili ve sürdürebilir eğitim yayım aracı olduğu düşünüldüğünde projemizin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

DESTEKLEYEN KURUM : Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Ve Yayın Dairesi Başkanlığı

DESTEKLEYEN ORTAĞI : Bahri Dağdaş UTAEM

UYGULAMA : Konya İl ve İlçeleri

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :  01.01.2019 – 31.12.2020
PROJEDEKİ GÖREVİM : PROJE KOORDİNATÖRÜ – PROJE YAZIMI

İnternet Sitesi : www.rasyon.gov.tr

Facebook : facebook.com/rasyonellesme

Proje Online Sunusu için tıklayınız

Proje kapsamında geliştirilen Rasyon Uygulamasını indirmek için tıklayınız

EĞİTİMLER

KÂRLI SÜT İNEKÇİLİĞİ 

AHMET TETİK ZİRAAT MÜHENDİSİ (ZOOTEKNİST) MERA ve YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ

SIĞIRLARDA BESLENME HASTALIKLARI

Dr. BUMİN EMRE TEKE VETERİNER HEKİM 

İNEKLERDE DÖL VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dr. BÜLENT BÜLBÜL VETERİNER HEKİM

 

KONYA HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME Proje Tanıtımı

MEHMET ŞENARSLAN Veteriner Hekim Proje Koordinatörü

Akıllı Telefon Uygulamamız “Rasyon” un, Android tabanlı telefonunuza yükleme videosu;

>