ne de az şükrediyoruz

Ağu 5, 2015 mehmet, yazı

ne de az şükrediyoruz…

sağlımıza..
hastalığımıza !!!…
aldığımız nefese bile…
yaşadığımız hayata…
etrafımıza bakıyoruz ama göremiyoruz.
göremiyoruz …

ne de az şükrediyoruz…

Şükür Ayetleri ve Hadisleri

Şükür Ayetleri

Bakara-172. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsan?z O’na şükredin.

Bakara-152. öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!

İbrahim-7. “Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti.”

 

Al-i imran-145. Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. (ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Araf-16-17. iblis dedi ki: öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. “Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!” dedi.

 

Sebe-13. Onlar Süleyman’a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar (geniş) leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi! şükredin. Kullarımdan şükreden azdır!

Nisâ-147.Eğer siz Allah’ın nimetlerine şükredip’ iman ederseniz Allah size niye azap etsin?

Fecr-30. çünkü Allah, onlarin mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Süphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığınıbol bol verendir.

Bakara-243. Binlerce oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara “ölün!” dedi (öldüler). Sonra onlari diriltti. Süphesiz Allah insanlara karsi lütufkardır. Lakin insanların çoğu şükretmez.

Şükür Hadisleri

-Şükrederek yiyen, sabrederek oruç tutan mertebesindedir. Buhari
-Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Kıyamet gününde ‘çok hamdedenler ayağa kalksın’ denir. Bir grup ayağa kalkar. Onlara bir bayrak dikilir ve onlar cennete girerler.

‘Bu çok hamdedenler kimlerdir?’ diye soruldu. Cevap olarak şöyle dedi: ‘Bunlar her durumda Allah’a şükreden kimselerdir’.Taber, Ebu Nuaym, Beyh
-Bir kimse, kavuştuğu nimeti her hatırlayışta, Allah’a şükrederse, Allahü teala da, onun her şükrüne karşıyeniden sevab verir. Kim de başına gelen musibeti her hatırlayıpta, “inna lillah ve inna ileyhi raciun” derse, Allahü teala da her seferinde onun sevabın art?r?r. Tirmizi
-Bir nimet için Elhamdülillah diyen, nimetin ?ükrünü eda etmi? olur.Beyheki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.