Kafam çok Karışık

Nis 27, 2012 şiir, uğur

Her ?ey ilkokul s?ralar?nda ba?lad? ¦
Yoklama ald? ö?retmenimiz;
Mevcudiyetimizden habersiz ¦
œBuraday?m!  diyemedim;
Cevab?nda istenen ben de?ildim ¦

Sonra devam? geldi ¦

Fi? da??tt? ö?retmenimiz;
Bütün kelimeler œBen siz ¦
önceden üstlenilmi? bütün i?ler güya;
Birinin ad? Ali, öbürünün Oya ¦

Bitmedi; ????? gören geldi ¦

Nereye gitsem istediler bir adet özgeçmi?;
Ne kadar öz olmayabilir ki bir geçmi? ¦
Sanki ya?ad?klar?m?, ba?kalar? ya?am??;
Oysa ki baksalar görürlerdi;
Benim
içim geçmi? ¦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir