Körler…Bizlere Ağlarlar…

Şub 28, 2008 şiir, uğur

Sigara içmezmiş körler

Ne kadar yakın olsa da

Sigara dumanını fark edemediklerinden

Haybeden yakılan herhangi bir şeyden

Mesela çok acıklı bir ağıttan

Ya da selülozlu bir kağıttan

çok fazla farkı olmadıklarından

Sigara içmezmi? körler

Ne kadar yerçekimi her ?eyi kendine çekse de

Bir türlü alt edemedi?ini sigara duman?n?n öylece

Havada süzülmesini göremedi?inden

Ya da göremedi?i için ç?kard??? sigara duman? halkalar?ndan

O e?siz manzaran?n kar??s?nda ne yapaca??n? bilemedi?inden

Van Gogh ™un kula??n? gözden ç?karmas?ndan

Ya kör olmad???n? sanan bizler

Ne kadar birbirimize yak?n olsak da

Nefeslerimizi fark edemedi?imizden

Ayr?ld?k bizlere benzer her ?eyden

Baz?lar? sadece k???n oluyor sansa da

D?? dünyan?n daha so?uk olmas?ndan

Nefeslerimizin ho? kokulu danslar? havada

Felsefi bir aç?klama belki yeni uyananlar için k?? uykusundan

Yazlar? d?? dünya daha s?cak olsa da

Körlü?ümüz, ç?kamay???m?z iç dünyam?zdan

Ve oras?n?n daha so?uk olu?u holografik hayatlar?m?zdan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir