Ben-2

Şub 25, 2008 şiir, uğur

Nokta koyamad???m an?lar?n sonuna ekledi?im,

Birkaç masum gözya?? ve bir avuç kadar da sessizlik ¦

Daha fazlas? ac?mas?zl?k oldur diye sak?nd???m

Metanetsiz h?çk?r?klar?m ve hiç umulmad?k serserili?im ¦

Â

Telaffuzu, telafisinden de zor kelimelerden sak?nd?m;

Bir iki kar?? ötemden geri çeviremeyece?imi bildi?im,

Haddini a?m??, hududuna geri dönemeyecek kifayetsizliklerden,

Nefsimden yön alacak, kibrimle edilgenle?tirilecek kelimelerden ¦

Â

Hangisi daha güzel diye dü?ünmedim gidenlerin ard?ndan;

Kötülük b?rakanlar? hat?rlayamad???mdan; belki de güçsüz haf?zam ¦

Anlat?lmas? irfan isteyen peri masalar?n?n aras?nda hayallerim;

Ben oraday?m ve sizlerle birlikte pek de mesudum ¦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir