Benim de Yaram Oldu…

Ara 25, 2007 şiir, uğur

Amans?zca üstüme gelen

Ve gelmekten hiç vazgeçmeyen,

Birçok ki?inin dü?ürmedi?i dilden,

Belki de dü?tü?ünde kirlenece?inden,

Ad?, üç harf aras?nda ili?kilendirilen,

Bütün insanl??? pe?inde ko?turan

Ve

Ko?maktan yorulan soluklar?n bu?usundan,

K?sacas? nam-? de?er a?ktan, ben de ald?m yaram?;

 

Elimden geldi?i kadar â??k oldu?um

Ve belki de â??k olunan?n habersizli?inde ¦Â

Platon ™un belki de en sad?k ö?rencisiyim

Bu a?k? ya?arken kendimce ¦

Haber vermekte geç kalmamal?yd?m

Ama haberi verecek son ajans da çoktan bitmi?ti;

Geride sadece saatlerce ekranda çak?l? kalan,

Geç kalm??l???m? gösteren tasar?m özürlüsü saat;

Arka fonda â??k olmu?lu?umun sabit dalgal? sireni ¦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir