Dinlenmesi Gereken Bir Ben Var

Tem 26, 2007 uğur, şiir

Her şeyin bir zamanı var değil mi

ölmenin, a?laman?n ya da sevmenin

Ama bir türlü s?ras?n? tutturamad?m

Hangisini daha önce yapmal?yd?m acaba

Â

Zamans?z gelen sorular o kadar a??r oluyor ki

Oldu?u gibi kabul etmek mi gerekiyor acaba

Hayat?n bana, benim ona yakla?t???m kadar benden uzakla?mas?n? ¦

Birbirimizi, ne ayn? kutuplar gibi itebildik

Ne de farkl? soluklar?n arkas?nda durabildik

Â

Herkes bir ?eyin pe?inde ko?uyor

Alabilece?i kadar?n? almak için, sadece bu

çstenilenin ötesinde; neyin var olabilece?i ku?kusu içinde

Sadece alabilece?i kadar?n? al?yor ve uzakla??yor

Ne kadar verebilece?ini dü?ünmeden

Ya da neleri kaybetti?ini

Â

Ben üstüme dü?en paydan vazgeçtim

Hayat?n verebilece?ini ben zaten alm??t?m

Ama verebilece?imi veremedim.

Belki de borçlu gidiyorum

Belki de tek borcum kendime

Verebilece?im sadece birkaç kelime kald?.

Uzatmaya giden bir maç gibi

O kelimeleri bir türlü almas? gerekene veremedim

Ya vermesini bilemedim

Ya da vermekten korktum

Ama korkunun ne ecele faydas? var ne de bana

Â

Acaba yazamad?klar?ma m? üzüleyim

Ya da benim için yaz?lmam??lara m?;

Hayat?n hünerli ellerinden dökülmesini istedi?im birkaç kelime gibi.

Belki de henüz okuma yazmay? sökemedim,

Hayat?n içinden bir kaç kelime ç?kartamayacak kadar

Â

Neyse,

Ben üstüme dü?en paydan vazgeçtim;

Hayat?n bana verebilece?ini tam olarak alamasam da.

Biliyorum pes etmek yak??maz bana,

Ben zaten buraday?m, hayat?n bir kö?esine çekildim

Ve yapmas?n? en iyi bildi?im ?eyi yap?yorum;

Bekliyorum ve dinliyorum,

Dinlenmesi gereken bir ben

Ve beklenmesi gereken bir sen vars?n ¦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir