Geriye Bırakılan

May 12, 2007 şiir, uğur

Hayatta oldu?una dair son i?aretler s?zarken dudaklar?n?n aras?ndan

Alg?lamaya çal???yordum ve de dü?memeye, dudaklar?n?n aras?ndan

Â

Daha çok ?ey vard?, hala tan?mlayamad???m ve de sindiremedi?im

Ama laf ç?km??t? bir kere dudaklardan; o yer ki geri dönemedi?im

Â

Uzanm???m yerin dibinde ya da sensizli?in herhangi bir yerinde

Ve dü?ünüyorum, sonra tekrar dü?ünüyorum; acaba neresinde

Â

Geriye b?rak?lan kime kalm??t? ya da kime b?rak?lm??t? ¦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir