Mana

Şub 19, 2007 uğur, şiir

Sevmek

Seven ile sevilenin tarafs?z sahada kar??la?mas?

Yürümek

Eylemsizlikten yal?t?lm?? iki aya??n eylemle?tirilmesi

Dü?ünmek

Beyin ile kalp aras?ndaki oran?n sadele?tirilmesi

Konu?mak

Havan?n dile gelmesi ve duda??n son hamlesi

özlemek

özlenenin, özleyene ya da özüne dönme tela?esi

Yazmak

Suya nak?edilemeyenlerin ahenkle?tirilmesi

Duymak

Bazen kula??n bazen de gönlün sedayla hasret gidermesi

Görmek

Bazen gerçe?in bazen de zahirinin gözde ve gönülde akis etmesi

Gülmek

Dudaklar?n belki de alabilece?i en anlaml? ifadesi

ölmek

Nefesi alan?n, nefesi verene kavu?mas?

A?lamak

?iirlerde bahsedilen ve bir türlü beceremedi?im eylemsi

“Sevdim,

Yürüdüm,

Biraz dü?ündüm,

Hayalinle konu?tum,

Sonra gerçe?ini özledim,

Seni yazd?m,

Ama sen,

Ne duydun,

Ne de gördün.

Sen gülüyordun ya

Ben o an ölümü dü?ündüm;

Ben zaten ölmü?üm…

Ke?ke son kez a?layabilseymi?im…”

Ho? muhabbetlerle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir