ömrüm ¦Neredeyse ¦Bölüm-5: Yürüyorum…

Mar 3, 2009 uğur, yazı

ömrüm ¦Neredeyse ¦

Bölüm-5: Yürüyorum

 

 

Uzaklara bakt?kça vapurun penceresinden, ne kadar uzakta oldu?umu hat?rl?yorum birden. ?imdi gurbet elde, œeti senin kemi?i benim  misali çstanbul ™a emanet, memleketimden çok uzaklarday?m. Yakla??k 850 km. Dünya gözüyle memleketimden pek uzak oldu?um bu yerde, zaman?n?n Der-Saadet ™inde ipe diziyorum günlerimi ¦ ve yürüyorum ¦

 

Yürüyorum

Daha önce de yürüdü?üm bu yollarda

Ya?mur ya??yor

Ve ben sana geliyorum

¦

Yan?mdan geçiyor

?emsiyelerinin alt?nda saklanan insanlar

Ezbere yürüyü?lerini bozmadan

Hedefine kilitlenmi? füzelerden beter

Neye duyarl?larsa ona do?ru

Yan?mdan geçiyorlar

H?zl? ad?mlarla

Ve de yekpare olduklar? ?emsiyeleriyle

 

Ben yürüyorum

Onlar ko?maya ba?l?yor

Her neyden kaç?yorlarsa

Bir beni kovalam?yor bu vesvese

E?ilip bir bakay?m diyorum

Gözlerime inanam?yorum

Her ?emsiyenin alt?nda bir ben

 

Duruyorum

Sa??ma soluma bak?yorum

Elimi att???m bo?a geliyor

O an eksildi?imi anl?yorum

O an gözlerime inan?yorum

O an ¦

O an,

Herhangi bir ?emsiyenin alt?nda

Herhangi bir parçam?n

Herhangi bir yere gitti?ini görüyorum

 

çöküyorum dizlerimin üstüne

Yerde bir avuç su birikintisi

Gözlerimin içinden ay?ramad???m,

Sana bak?yorum

Bak i?te

Sana geliyorum

Herhangi bir ?emsiyenin alt?nda

Herhangi bir parçamla

¦

 

Yürüyorum

Daha önce de yürüdü?üm bu yollarda

Ya?mur ya??yor

Ve ben sana geliyorum

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir