Anlayamam seni ya?amadan güzelli?i

Dokunamam sen gibi ve de gülemem

Â

Anlayamam seni ya?amadan sessizli?i

Duyamam sen gibi ve de duyuramam

Â

Anlayamam seni ya?amadan hayat?

Bakamam sen gibi ve de göremem

Â

Anlayamam seni ya?amadan sen olmay?

Nefes alamam sen gibi ve de veremem